Zajímavost o našem názvu


"Hortus"
zahrada.-[Hortus] siccus, zahrada suchá, tolik jako herbář.

"Spes"
starořímská bohyně naděje, týkala se naděje sadařů, zahradníkův a rolníků, pak žen v naději, konečně šťastné budoucnosti vůbec. Na římských mincích a jinde zobrazována jako dívka, jež v pravici drží květ ještě zavřený nebo právě se rozvírající. Okolo r. 250 př. Kr. zřízen jí chrám na zeleném trhu (forum holitorium) v Římě. Před branou esquilinskou, kdež byly horti Pallantiani a jiné (nyní Porta Maggiore), měla svůj chrám [Spes] vetus, podle niž nazváno celé toto předměstí. Jí byl zasvěcen 1. srpen. V době císařské, kdy zvláště císař Claudius ji uctíval, ctěna, jako Juventas a Fortuna, zejména o narozeninách, svatbách a pod., majíc za attribut roh hojnosti. klk.


Nahoru